Gospodarka i Ekonomia w dziejach laureatem konkursu Studia z Przyszłością

studia z przyszloscia

Miło nam poinformować, że kierunek studiów Gospodarka i ekonomia w dziejach uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością” 2021.

Jak wskazuje Komisja Europejska, akredytacje środowiskowe w szkolnictwie wyższym stanowią istotne narzędzie doskonalenia procesów projakościowych w dydaktyce akademickiej. Mimo że mają charakter wyłącznie doradczy, wspierają uczelnie w podnoszeniu jakości, koncentrując się na określonych typach uczelni lub grupach kierunków studiów, względnie określonych, wybranych kryteriach oceny programów studiów. Komisje środowiskowe dokonują oceny na podstawie wniosków dobrowolnie składanych przez uczelnie w celu udzielania wsparcia eksperckiego oraz ewaluowania ich działań projakościowych.

Zgodnie z Regulaminem Programu aplikacje oceniało niezależnie od siebie trzech członków Komisji. Byli to ekspert reprezentujący środowisko akademickie, gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Komisja, badając kierunki studiów, sięgała do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia. Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się, czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego oraz baz zawierających dane z rynku pracy.

certyfikat 2021

Po dokonaniu oceny wszystkich aplikacji konkursowych Komisja Akredytacyjna zarekomendowała przyznanie Certyfikatów i Znaków Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce. Wyróżniono programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Polskie uczelnie prowadzą ponad sześć tysięcy kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych. Są one oferowane na blisko trzech tysiącach wydziałów szkół publicznych i niepublicznych. W uzasadnieniu konkursu „Studia z Przyszłością” czytamy, że wybrane z tak licznego grona kierunki i programy studiów stanowią akademicką czołówkę, znacząco wyróżniając się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej.