Pracownicy ZHG

PRACOWNICY ZAKŁADU HISTORII GOSPODARCZEJ UAM


DR HAB. TADEUSZ JANICKI, PROF. UAM

KIEROWNIK ZAKŁADU HISTORII GOSPODARCZEJ

POKÓJ: 3.142

TEL. 61 829 15 28

EMAIL: wyki@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

 

DR HAB. ROMAN MACYRA, PROF. UAM

POKÓJ: 3.139

TEL. 61 829 15 25

EMAIL: maycra@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

 

DR HAB. LUCYNA BŁAŻEJCZYK-MAJKA, PROF. UAM

POKÓJ: 3. 140

TEL. 61 829 15 26

EMAIL: majkal@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

 

DR HAB. JAN MIŁOSZ, PROF. UAM

POKÓJ: 3.140

TEL. 61 829 15 26

EMAIL: j.milosz@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

 

DR JOANNA JAROSZYK

POKÓJ: 3.141

TEL. 61 829 15 27

EMAIL: jaroszyk@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

 

DR JAKUB KUJAWA

POKÓJ: 3.141

TEL. 61 829 1527

EMAIL: jakkuj2@amu.edu.pl,

GODZINY DYŻURÓW: