Pracownicy ZHG

PRACOWNICY ZAKŁADU HISTORII GOSPODARCZEJ UAM


DR HAB. TADEUSZ JANICKI, PROF. UAM

KIEROWNIK ZAKŁADU HISTORII GOSPODARCZEJ

POKÓJ: 3.142

TEL. 61 829 15 28

EMAIL: wyki@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

  • poniedziałek 12.30-13.30
  • wtorek 10.00-11.00

 

DR HAB. ROMAN MACYRA, PROF. UAM

POKÓJ: 3.139

TEL. 61 829 15 25

EMAIL: maycra@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

  • środa 13.00-15.00

 

DR LUCYNA BŁAŻEJCZYK-MAJKA

POKÓJ: 3. 140

TEL. 61 829 15 26

EMAIL: majkal@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

  • wtorek 10.00-11.00
  • czwartek 12.30-13.30

 

DR JAN MIŁOSZ

POKÓJ: 3.140

TEL. 61 829 15 26

EMAIL: j.milosz@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

  • wtorek 10.00-11.00
  • piątek 11.00-12.00

 

DR JOANNA JAROSZYK-PAWLUKIEWICZ

POKÓJ: 3.141

TEL. 61 829 15 27

EMAIL: jaroszyk@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

 

DR MARCIN GRABAN

POKÓJ: 3.141

TEL. 61 829 15 27

EMAIL: mgraban@amu.edu.pl

GODZINY DYŻURÓW:

  • poniedziałek 13.00 – 14.00
  • wtorek 10.00 – 11.00