Call for Papers

                                                                         

Call for Papers

      Studia Historiae Oeconomicae vol. 42/1 (2024): RYNEK PRACY I BEZROBOCIE

więcej informacji

       Studia Historiae Oeconomicae vol. 42/1 (2024): THE LABOUR MARKET AND UNEMPLOYMENT

more

Call for Papers

       Studia Historiae Oeconomicae vol. 42/2 (2024): INWESTYCJE A ROZWÓJ GOSPODARCZY

więcej informacji

       Studia Historiae Oeconomicae vol. 42/2 (2024): INVESTMENTS AND ECONOMIC DEVELOPMENT

more


Tom 42 SHO zostanie opublikowany online na platformach SCIENDO/DeGruyter i  PRESSto oraz w formie tradycyjnej.

Linki do Sciendo: https://sciendo.com/journal/SHO

Link do PRESSto: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sho

SHO znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN i oferuje 40 pkt. za artykuł.

SHO jest publikowane w języku angielskim.

Studia Historiae Oeconomicae jest czasopismem recenzowanym, a otrzymane artykuły są poddawane podwójnie ślepej ocenie.

Propozycje tekstów proszę składać po rejestracji i zalogowaniu lub drogą elektroniczną. Teksty mogą być przesyłane w języku angielskim lub polskim.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację tekstów w ramach SHO.

Kontakt: Tadeusz Janicki, wyki@amu.edu.pl; Lucyna Błażejczyk-Majka, majkal@amu.edu.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY