SHO_call for papers 36 (2018)

Rocznik skierowany do historyków, w tym szczególnie gospodarczych, ekonomistów, socjologów i przedstawicieli nauk społecznych, którzy zainteresowani są zagadnieniami z teorii i praktyki gospodarowania w kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych. Pierwszy numer ukazał się w 1967 roku, a do grona założycieli należeli prof. Czesław Łuczak i prof. Jerzy Topolski. Pierwotnym założeniem redaktorów było udostępnianie wyników badań polskich uczonych w obszarze historii gospodarczej i społecznej w językach kongresowych. Współcześnie łamy czasopisma otwarte są na artykuły problemowe i przeglądowe dotyczące nowych zjawisk w życiu gospodarczym i społecznym, ich ujęć teoretycznych i hipotez społeczno-ekonomicznych.

Powstanie Studia Historiae Oeconomicae


Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.
The paper edition of the journal is reference edition.


Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief

Prof. dr hab. Tadeusz Janicki

Sekretarz Redakcji/Editorial Secretary

dr Marcin Graban

Rada Naukowa SHO/Editorial Board:

prof. dr hab. Krzysztof Broński (Kraków),
prof. dr hab. Jędrzej Chumiński (Wrocław),
prof. dr hab. Janusz Kaliński (Warszawa),
prof. dr hab. Stefan Kowal (Poznań),
prof. dr Jin Matsuka (Otaru, Japonia),
prof. Yochanan Shachmurove (Nowy Jork),
prof. dr hab. Witold Szulc (Poznań),
prof. dr hab. Edward Włodarczyk (Szczecin),

Recenzenci / Reviewers:

prof. dr hab. Elżbieta Kościk (Wrocław),
prof. dr hab. Rafał Matera (Łódź),
prof. dr hab. Wojciech Morawski (Warszawa),

Studia Historiae Oeconomicae jest indeksowany w następujących serwisach:
Studia Historiae Oeconomicae is covered by the following services:

Arianta
Baidu Scholar
BazEkon
Cabell’s Directory
CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
CNPIEC
EBSCO (relevant databases)
EBSCO Discovery Service
EconBiz
ECONIS
Genamics JournalSeek
Google Scholar
J-Gate
JournalTOCs
KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)
Naviga (Softweco)
Primo Central (ExLibris)
Publons
ReadCube
Research Papers in Economics (RePEc)
Sherpa/RoMEO
Summon (Serials Solutions/ProQuest)
TDNet
Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
WanFang Data
WorldCat (OCLC)