GOSPODARKA I EKONOMIA W DZIEJACH

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024

Gospodarka i Ekonomia w Dziejach to interdyscyplinarny kierunek studiów zajmujący się istotą, uwarunkowaniami i dynamiką procesów gospodarczych oraz rozwojem i rolą nauk ekonomicznych.

gospodarka ekonomia

Zasadniczym jego celem jest zapoznanie studiujących z kolejnymi etapami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego świata. Ponadto historią myśli ekonomicznej oraz współcześnie stosowanymi teoriami ekonomicznymi. Student zostanie wyposażony w umiejętności gromadzenia, analizowania i interpretowania danych gospodarczych i społecznych w kontekście szerokiej wiedzy historycznej i ekonomicznej.

Kierunek studiów łączy w sobie dwa obszary wiedzy dotyczące:

  1. gospodarującego człowieka i naukowej refleksji nad procesami gospodarowania,
  2. metod analizy jakościowej i ilościowej procesów gospodarczych i społecznych.

Łącznie wiedzy na temat procesów gospodarczych z umiejętnościami analizy danych występujących w skali masowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania jest zgodne z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Pracodawcy poszukują osób kompetentnych w dziedzinie gromadzenia i przetwarzania danych. Z zawodowego punktu widzenia można ich określić jako analityków rynkowych lub specjalistów ds. przetwarzania danych. Jednocześnie posiadanie przez absolwentów kierunku studiów Gospodarka i ekonomia w dziejach szerokiej wiedzy dotyczącej procesów gospodarczych, teorii ekonomicznych i prawnych podstaw gospodarowania daje możliwość pogłębionej analizy, jak również interpretacji zebranych danych dodatkowo wzmacniając ich szanse na rynku pracy.

studia

Kierunek Gospodarka i Ekonomia w Dziejach został wyróżniony certyfikatem przyznanym podczas VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Organizatorami programu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC. Certyfikat przyznano na podstawie rekomendacji i wniosków komisji reprezentowanej przez środowiska akademickie, gospodarcze oraz pozarządowe. Więcej na ten temat można przeczytać w naszej notce prasowej.

Pobierz przykładowy program studiów oraz koncepcję i cel kierunku Gospodarka i Ekonomia w Dziejach.

Rekrutacja na Wydziale Historycznym UAM: historia.amu.edu.pl

Zachęcamy do śledzenia naszego fan page na Facebooku oraz profilu na serwisie Instagram.

Pisali o naszym kierunku: