Kontakt

Zakład Historii Gospodarczej

Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Umultowska 89d, 61-809 Poznań
zhg@amu.edu.p