Kontakt

Zakład Historii Gospodarczej

Instytut Historii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, 61-614 Poznań
zhg@amu.edu.p