Ciekawostka: Edward Gierek i korespondencja do kanclerza H. Schmidta

Dziś mamy dla Was ciekawostkę prosto z lat siedemdziesiątych a dotyczy ona relacji dyplomatycznych oraz gospodarczych między Polską Ludową a RFN. Podczas kwerendy archiwalnej natrafiliśmy na interesujące dokumenty będące świadectwem ciekawych relacji Polsko-Niemieckich na najwyższych szczeblach władzy.

Przedstawione poniżej dokumenty to list, który I sekretarz Edward Gierek wysłał do kanclerza Helmuta Schmidta w wrześniu 1978 r. List, opatrzony jego odręcznym podpisem, skupia się na staraniach o wypracowanie szerszego dostępu polskich towarów do rynku zachodnioniemieckiego. Jest to ciekawe źródło historyczne, ponieważ można się z niego dowiedzieć nie tylko o polskich staraniach o dostęp do rynku zbytu w zachodnich Niemczech. Daje także ogląd na to jak w latach 70. wyglądała korespondencja dyplomatyczna. Osobisty w tonie fragment na koniec listu i własnoręczny podpis Gierka to również ciekawe elementy tego dokumentu.