Dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz ekspertem Forum Ekonomicznego

Forum_Ekonomiczne_Joanna_Jaroszyk

Dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz z Zakładu Historii Gospodarczej Wydziału Historii UAM wzięła udział w dorocznym Forum Ekonomicznym. Wydarzenie ze względów epidemicznych wyjątkowo odbyło się w Karpaczu, w dniach 8-10 września 2020 r. Dr Jaroszyk-Pawlukiewicz uczestniczyła w panelu „Każdy może być dziennikarzem? Quo vadis media?” Problematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z rozwojem technologicznym i wpływem tego zjawiska na zawód dziennikarza.

Forum Ekonomiczne odbywa się co roku od 1992 r. w Krynicy Zdroju. Jest międzynarodowym spotkaniem przedstawicieli kręgów naukowych, politycznych i gospodarczych. Jednocześnie jest to największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów. Uczestnicy przedstawiają również konkretne rozwiązania oraz innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie merytorycznej wymiany poglądów. Więcej informacji o tegorocznym wydarzeniu można znaleźć na oficjalnej stronie Forum.