Zaproszenie do udziału w jubileuszowej konferencji naukowej Zakładu Historii Gospodarczej UAM (22-23 IX 2022r.)

Szanowni Państwo!

W dniu 1 sierpnia 1920 r. prof. Jan Rutkowski objął stanowisko kierownika nowo utworzonej na Uniwersytecie Poznańskim Katedry Historii Gospodarczej. W ten sposób rozpoczęła działalność jednostka naukowa, która w krótkim czasie, obok kierowanego przez prof. Franciszka Bujaka Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, zyskała status jednego z najważniejszych ośrodków badań nad historią gospodarczą w Polsce.

Już w 2020 r. w związku z jubileuszem stulecia działalności Zakładu Historii Gospodarczej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu przystąpiliśmy do organizowania jubileuszowej konferencji, ale pandemia Covid19 dwukrotnie zmusiła nas do jej odwołania. W bieżącym roku, w związku ze stabilizacją sytuacji epidemiologicznej chcemy w końcu zrealizować nasz pomysł i zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej, której celem jest refleksja naukowa nad rolą historii gospodarczej i jej miejscem w polskiej historiografii oraz możliwościami jakie daje stosowanie charakterystycznych dla niej metod badawczych w analizie dziejów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z Przedsiębiorczością, przedsiębiorstwami i przedsiębiorcami w ujęciu syntetycznym i jednostkowym.

W związku z powyższym zachęcamy do zgłaszania referatów i dyskusji w trakcie konferencji nad zagadnieniami w następujących obszarach:

–    historia gospodarcza w Polsce oraz jej osiągniecia, metody, obszary badań, zaniechania i perspektywy;

–    przedsiębiorczość i jej ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania oraz skutki;

–    przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa oraz ich rola w gospodarce;

– polityka gospodarcza a przedsiębiorcy i przedsiębiorczość;

–    przypadki sukcesów i porażek (case study) firm i innych przedsięwzięć gospodarczych w ujęciu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym;

–    oraz innych powiązanych tematycznie wystąpień.

Prosimy o przesyłanie tematów wystąpień wraz z abstraktem (max. 400 słów), notą biograficzną (max. 80 słów) zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy do 15 maja 2022 roku na jeden z adresów: Jan Miłosz janmilosz@wp.pl; Tadeusz Janicki wyki@amu.edu.pl, Lucyna Błażejczyk-Majka majkal@amu.edu.pl,

Spośród zgłoszonych tematów wybierzemy te, które zostaną przedstawione podczas konferencji. O dokonanym wyborze poinformujemy do 31 maja 2020 roku. Wszystkie zgłoszone referaty i komunikaty – również nieprezentowane podczas konferencji – zostaną opublikowane (jeśli autorzy wyrażą taką wolę a artykuły uzyskają pozytywne recenzje naukowe i akceptację redakcji) w specjalnym numerze Studia Historiae Oeconomicae (SHO) w 2021 r. Zapraszamy również do udziału w konferencji bez zgłoszonego referatu. Czas referatu to 20 min.

Opłata konferencyjna wynosi 280 zł z noclegiem i 140 zł bez noclegu. W ramach powyższej opłaty organizatorzy zapewniają uczestnikom spoza Poznania nocleg, a wszystkim uczestnikom konferencji materiały konferencyjne i wyżywienie. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu. Specjalne konto do wnoszenia opłaty konferencyjnej przekazane zostanie zainteresowanym osobom w późniejszym terminie.

Komitet organizacyjny konferencji:

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Janicki

Prof. UAM dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka

Prof. UAM dr hab. Jan Miłosz

Dr Jakub Kujawa

 

Tekst do pobrania w formacie PDF: http://zhg.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Konferencja_100-lat_Zakład-Historii-Gospodarczej-Poznań-2022.pdf