Wystąpienie prof. Tadeusza Janickiego na konferencji w Leuven.

Podczas międzynarodowej konferencji naukowej „European Rural History Organisation”, która odbyła się w Leuven (Belgia) w dniach 11-14 września 2017, w panelu na temat:Agriculture and economic crisis in contemporary Europe (late 19th-21th century). The farm crisis of 1929 into a historical perspective.  Wystąpił prof. Tadeusz Janicki z referatem pt.: The impact of the crisis on the Polish agriculture in the years 1929-1935.

 

Abstrakt wystąpienia