SHO Call for Papers

Zapraszamy do współpracy!

Studia Historiae Oeconomicae vol. 36 (2018) TRANSFERY GOSPODARCZE – ECONOMIC TRANSFERS

Proponujemy tematykę związaną z szeroko pojętym problemem transferów i przepływów w gospodarce, które obejmują m.in. transfer dóbr, idei i technologii oraz migracje ekonomiczne ludzi w dziejach.

SHO_call for papers 36 (2018)