STUDIA NAD PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ NA ZIEMIACH POLSKICH

POLSKA LUDOWA: PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA W WARUNKACH SYSTEMU NAKAZOWO-ROZDZIELCZEGO
POZNAŃ 7-8 KWIETNIA 2016 r.

Zamiarem naszym jest, aby przedmiotem naukowej refleksji była przestępczość gospodarcza na ziemiach polskich w różnych okresach jej dziejów historycznych, czemu służyć ma koncepcja wielodyscyplinarnej konferencji. Przy tej okazji byłaby możliwa integracja różnych środowisk naukowych i zawodowo zainteresowanych tą problematyką, a jednocześnie powołanie naukowej platformy wymiany poglądów wokół tego zagadnienia. Ponadto przesłanką zaproponowania tego tematu jest brak interdyscyplinarnego – zarówno pod względem rzeczowym, metodologicznym, przestrzennym i chronologicznym – ujęcia problemu, który połączyłby zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych i instytucji.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu:

POLSKA LUDOWA: PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA W WARUNKACH SYSTEMU NAKAZOWO-ROZDZIELCZEGO

dotyczy przeanalizowania zjawiska przestępczości gospodarczej w okresie PRL-u, w warunkach gospodarki centralnie sterowanej. Było to doświadczenie wyjątkowe tylko dla pewnej grupy państw na świecie i zasadniczo przekaz o nim nie funkcjonuje w obiegu międzynarodowym poprzez rzetelną wieloaspektową naukową analizę. Szczegółową problematykę tej konferencji proponujemy rozwinąć wokół kilkunastu aspektów, które ujęto w następujących blokach problemowych:

  1. Aspekty prawne w stosunkach gospodarczych PRL
  2. Ekonomiczne przesłanki i skutki przestępczości gospodarczej
  3. Społeczeństwo i władza wobec przestępczości gospodarczej
  4. Teoria, metodologia i praktyka przestępczości gospodarczej

Organizatorzy zapewniają publikację tekstów w recenzowanym tomie przygotowanym w ramach projektu:

STUDIÓW NAD PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ NA ZIEMIACH POLSKICH
T. 1 POLSKA LUDOWA: PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA W WARUNKACH SYSTEMU NAKAZOWO-ROZDZIELCZEGO

w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr hab. Roman Macyra, prof. ndzw.