Seminarium naukowego Wybory prezydenckie w USA

PROGRAM

Seminarium naukowego Wybory prezydenckie w USA

dnia 8 listopada 2016 roku

sala: Auditorium Maximum

 

10:00 – otwarcie seminarium, powitanie gości;

10:10-11:10 – panel studencki

10:10-10:30 – referat Rafała Świergiela: Pięciu wspaniałych – przegląd wybranych sylwetek prezydentów USA;

10:30-10:50 – referat Jacka Szczytko: Hillary Clinton – Only the Fight;

10:50-11:10 – referat Patryka Maćkowiaka: Kim jest Donald Trump?

11:10-11:20 – dyskusja;

11:20-11:30 – przerwa;

11:30-13:00 – panel ekspercki

11:30-11:50 – prelekcja dra Michała Urbańczyka – zagadnienia dot. wolności słowa podczas kampanii wyborczej i marketingu politycznego;

11:55-12:15 – prelekcja dra hab. Maksymiliana Stanulewicza – zagadnienia dot. roli prezydenta w USA z uwzględnieniem procedury wyboru głowy państwa;

12:20-12:40 – prelekcja dra Marcina Grabana – zagadnienia dot. społeczno-gospodarczych konsekwencji wyborów Amerykanów;

12:40-13:00 – dyskusja, zakończenie seminarium.