Instytut Historii UAM tworzą kompetentni, kreatywni i pełni pasji wykładowcy, którym bliskie są ideały naszego Uniwersytetu – „patrząc w przyszłość nie zapominamy o tradycji”. W tym gronie stworzyliśmy nowoczesny program studiów umiejętnie łączący przeszłość ze współczesnością, w celu kształtowania współczesnych elit społecznych, gospodarczych, politycznych i rozwoju dziedzictwa kulturowego kraju. Jesteśmy przekonani, że nasz Instytut poprzez swoją wolność i otwartość, stworzył unikalne środowisko intelektualne, odpowiednio przystosowane do współczesnych warunków rynku pracy. Dołączając do naszej akademickiej społeczności i studiując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu masz szansę na spełnienie swoich marzeń i aspiracji zawodowych oraz zdobycie nowych kolegów, przyjaciół i współpracowników. czytaj dalej…

SPECJALNOŚĆ HISTORYCZNO-EKONOMICZNA stanowi propozycję studiów II stopnia (magisterskich), które prowadzone są w trybie stacjonarnym, popołudniowym i bezpłatnym w wymiarze 2 lat; zajęcia odbywają się w budynku Collegium Historicum na kampusie Morasko, (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89D), w otoczeniu nowym i niezwykle przyjaznym studiowaniu.

Od wielu dekad Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest liderem wśród krajowych ośrodków studiów historycznych i jest naszą ambicją utrzymanie tej pozycji poprzez propozycję nowoczesnych studiów, które są umiejętnym połączeniem przeszłości ze współczesnością. Historia jest uniwersalną przestrzenią, która może pomieścić różne punktu odniesienia i, zgodnie z jedną z naszych uniwersyteckich zasad, iż „patrząc w przyszłość nie zapominamy o tradycji” proponujemy studia interdyscyplinarne na SPECJALNOŚCI HISTORYCZNO-EKONOMICZNEJ, kierowane głównie do osób świadomych swoich zawodowych wyborów. Proponujemy im, aby korzystając z historycznej perspektywy umożliwić studia odwołujące się do doświadczeń innych dyscyplin i ich wyników badań, gdzie nawiązania do antropologii, prawa, filozofii, politologii, ekonomii i socjologii, pozwalają kształtować własny zasób wiedzy, umiejętności i interpersonalnych kompetencji. Jesteśmy przekonani, że nasz Uniwersytet poprzez swoją wolność i otwartość, stworzył unikalne środowisko intelektualne, które umożliwia przedstawienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych propozycji edukacyjnych. Dołącz zatem do naszej akademickiej społeczności i studiując u nas przygotuj się na spełnianie swoich marzeń i aspiracji zawodowych. To miejsce, gdzie będziesz słyszany i wspierany, a Twoje pomysły i pytania znajdą odpowiedź, ale także otrzymasz szansę na nowe przyjaźnie, nowych kolegów i współpracowników.

Aktualne procesy społeczne i ekonomiczne wymagają umiejętnego połączenia wiedzy z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych oraz określonych predyspozycji analitycznych. Unikatowa specjalność jaką jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza SPECJALNOŚĆ HISTORYCZNO-EKONOMICZNA, łączy te oczekiwania, proponując nową wartość w edukacji akademickiej dla kandydatów dostrzegających i/lub realizujących swoją przyszłość zawodową w biznesie, administracji czy w rozwijaniu własnej przedsiębiorczości, czy pracy na rzecz organizacji społecznych, ale chcących dalej podnosić swoje kwalifikacje. Tryb studiów – stacjonarne, bezpłatne i popołudniowe – adresowany jest do osób już zawodowo czynnych, po licencjacie, dysponujących wolnym czasem po południu.

To propozycja studiów dla osób, zainteresowanych człowiekiem jako podmiotem badań i rozważań; osób, które preferują naukowe metody poznania społeczeństw i rzeczywistości im towarzyszącej, zarówno w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym; kandydatów bez obaw wobec podstaw statystyki i modelowania zjawisk społeczno-gospodarczych oraz radzą sobie z liczbami i analizami, i są zainteresowane pracą w administracji rządowej, samorządowej i gospodarce. Nasi kandydaci mają świadomość, że ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale chcą zrozumieć sens teraźniejszości w kontekście przeszłości i przeszłość w odniesieniu do teraźniejszości, ponieważ współczesne otoczenie, w tym rynek pracy, podlega nieustającym zmianom, co stwarza konieczność stałej adaptacji procesu edukacyjnego w celu zapewnienie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.

SPECJALNOŚĆ HISTORYCZNO-EKONOMICZNA jest formą interdyscyplinarnych studiów, dostosowanych do obowiązującego obecnie systemu bolońskiego. W zakres studiów wchodzą cztery bloki przedmiotów tworzące spójny program nauczania o gospodarce i społeczeństwie z elementami socjologii, ekonomii, prawa i historii. Propozycja zgłoszonych tematów zajęć odwołuje się do wspólnych źródeł tych dyscyplin naukowych i na tej szerokiej bazie teoretycznej pozwala zdobywać wszechstronną wiedzę, kształtować określone umiejętności, i nabywać kompetencje interpersonalne do ich wykorzystywania.

Studenci nabierają umiejętności projektowania badań, poprzez definiowanie istotnych zagadnień do zrozumienia badanych tematów; doboru odpowiednich metod badawczych. Doskonalą swoje umiejętności jakościowej i ilościowej analizy wyników; zyskują zdolność do opracowywania case study i wyciągania praktycznych wniosków, które w formie m.in. rekomendacji mogą być pomocne przy rozwiązywaniu różnych problemów i/lub opracowywaniu konkretnych strategii społecznych i gospodarczych.

W tym celu stwarzamy możliwość odbywania praktyk i staży w jednostkach samorządu terytorialnego – starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin; instytucjach finansowych – bankach i państwowych jednostkach organizacyjnych – TVP, Poczta Polska, Straż Graniczna itp.

Absolwenci naszej specjalności mają otwartą drogę do kariery w administracji samorządowej i rządowej, organizacjach społecznych i pozarządowych; a także powinni znaleźć pracę w obszarze badań i analiz, czyli mają otwarte ścieżki do zatrudnienia lub awansu w: agencjach analityczno-badawczych, w działach badań firm usługowych i produkcyjnych, jak również mogą być zatrudnieni w firmach rekrutacyjnych, wydawnictwach i mediach.

Ostateczny zakres możliwości zawodowych jest splotem wielu i często niezależnych od siebie czynników, ale absolwenci SPECJALNOŚCI HISTORYCZNO-EKONOMICZNEJ są przygotowani zarówno pod względem merytorycznym jak i nabytych umiejętności i kwalifikacji do kariery w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach funkcyjnych.