Instytut Historii UAM tworzą kompetentni, kreatywni i pełni pasji wykładowcy, którym bliskie są ideały naszego Uniwersytetu – „patrząc w przyszłość nie zapominamy o tradycji”. W tym gronie stworzyliśmy nowoczesny program studiów umiejętnie łączący przeszłość ze współczesnością, którego celem jest kształcenie nowych elit społecznych, gospodarczych, politycznych kraju. Jesteśmy przekonani, że nasz Instytut poprzez swoją wolność i otwartość, stworzył unikalne środowisko intelektualne, odpowiednio przystosowane do współczesnych warunków rynku pracy i zaproponowanie edukacji odpowiadającej tym oczekiwaniom. Dołączając do naszej akademickiej społeczności i studiując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu masz szansę: na spełnienie swoich marzeń i aspiracji zawodowych, uzyskanie dyplomu jednej z najlepszych krajowych uczelni oraz zdobycie nowych kolegów, przyjaciół i współpracowników. czytaj dalej…

SOCJOEKONOMIKA stanowi propozycję studiów II stopnia (magisterskich), które prowadzone są w trybie stacjonarnym w wymiarze 2 lat; zajęcia odbywają się w budynku Collegium Historicum na kampusie Morasko, (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89D), w otoczeniu nowym i niezwykle przyjaznym studiowaniu.

Od wielu dekad Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest liderem wśród krajowych ośrodków studiów historycznych i dalej dąży do utrzymania tej pozycji poprzez m.in. nowoczesną ofertę studiów, która jest umiejętnym połączeniem przeszłości ze współczesnością. Historia jest uniwersalną przestrzenią, która może pomieścić różne punktu odniesienia i, zgodnie z jedną z naszych uniwersyteckich zasad, iż „patrząc w przyszłość nie zapominamy o tradycji” proponujemy studia interdyscyplinarne – SOCJOEKONOMIKA, gdzie korzystając z historycznej perspektywy umożliwiamy naszym studentom studiowanie na bazie doświadczeń innych dyscyplin i ich wyników badań. Odwołania do antropologii, języków nowożytnych, prawa, filozofii, nauk politycznych i ekonomicznych oraz i socjologii, pozwalają kształcić nam współczesne elity społeczne, gospodarcze i polityczne, i kształtować kulturowy i cywilizacyjny obraz kraju. Jesteśmy przekonani, że nasz Uniwersytet poprzez swoją wolność i otwartość, stworzył unikalne środowisko intelektualne, które umożliwia przedstawienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych propozycji edukacyjnych. Dołącz zatem do naszej akademickiej społeczności i studiując u nas przygotuj się na spełnianie swoich marzeń i aspiracji zawodowych. To miejsce, gdzie będziesz słyszany i wspierany, a Twoje pomysły i pytania znajdą odpowiedź, ale także otrzymasz szansę na nowe przyjaźnie, nowych kolegów i współpracowników.

Aktualne procesy społeczne i ekonomiczne wymagają umiejętnego połączenia wiedzy z różnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz określonych predyspozycji analitycznych. Unikatowa specjalność jaką jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza SOCJOEKONOMIKA, łączy te powyższe oczekiwania, proponując nową wartość w edukacji akademickiej dla kandydatów mających zainteresowania z pogranicza tych nauk oraz dostrzegających swoją przyszłość w biznesie, administracji czy w rozwijaniu własnej przedsiębiorczości.

To propozycja studiów dla młodych ludzi, zainteresowanych współczesnym otoczeniem, gdzie człowiek – jego postawy i wybory są głównym podmiotem badań i rozważań; osób, które preferują naukowe metody poznania społeczeństw i rzeczywistości im towarzyszącej, zarówno w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym; dla kandydatów bez lęków wobec podstaw statystyki i modelowania społeczno-gospodarczego oraz radzą sobie z liczbami i analizami, i są zainteresowane szeroko pojętym biznesem. Nasi kandydaci mają świadomość, że ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale także chcą poznać sens teraźniejszości w kontekście przeszłości i przeszłość w odniesieniu do teraźniejszości, ponieważ współczesne otoczenie, w tym rynek pracy, podlega nieustającym zmianom, co stwarza konieczność stałej adaptacji procesu edukacyjnego w celu zapewnienie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.

Na koniec to także propozycja dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy interesują się zamianami zachodzącymi w społeczeństwie i gospodarce.

SOCJOEKONOMIKA ma charakter studiów interdyscyplinarnych, dostosowanych do obowiązującego obecnie systemu bolońskiego. W zakres studiów wchodzą cztery bloki przedmiotów tworzące spójny program nauczania o gospodarce i społeczeństwie z elementami socjologii, ekonomii, prawa i historii. Propozycja zgłoszonych tematów zajęć odwołuje się do wspólnych źródeł tych dyscyplin naukowych i na tej szerokiej bazie teoretycznej pozwala nabywać wszechstronną wiedzę, kształtować określone umiejętności, i nabywać kompetencje do ich wykorzystywania.

Program studiów oparty jest na 3. blokach tematycznych, które wzajemnie się uzupełniają i przede wszystkim tworzą spójną i merytoryczną całość. Blok 1. – ekonomiczny, to m.in.: międzynarodowe stosunki gospodarcze, polityka gospodarcza – analiza rynkowa; banki i giełdy: analiza rynków finansowych i kapitałowych; modelowanie procesów społeczno-gospodarczych; podstawy organizacji i zarządzania. Blok 2. – prawny, tworzą m.in.: system ubezpieczeń społecznych; prawo pracy; instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej; ochrona własności intelektualnej; zamówienia publiczne. Blok 3. – socjologiczny, składa się m.in. z: monitoring życia publicznego; polityka społeczna; kultura masowa; socjoekonomika konsumpcji; mediacje i negocjacje; systemy etyczne w gospodarce.

Studenci nabierają w trakcie studiów umiejętności projektowania badań, poprzez definiowanie istotnych zagadnień do zrozumienia badanych tematów; doboru odpowiednich metod badawczych. Doskonalą swoje umiejętności jakościowej i ilościowej analizy wyników; zyskują zdolność do opracowywania case study i wyciągania praktycznych wniosków, które w formie m.in. rekomendacji mogą być pomocne przy rozwiązywaniu różnych problemów i/lub opracowywaniu konkretnych strategii społecznych i gospodarczych.

Absolwenci naszej specjalności powinni znaleźć pracę w obszarze badań i analiz, czyli mają otwarte ścieżki do zatrudnienia i awansu w: agencjach analityczno-badawczych, w działach badań firm usługowych i produkcyjnych, ale także mogą pracować dla firm rekrutacyjnych; dostrzegamy także możliwość pracy z instytucjach samorządowych i państwowych oraz organizacjach pozarządowych.

Ostateczny zakres i zasięg przyszłych perspektyw zawodowych jest splotem wielu i często niezależnych od siebie czynników, ale absolwenci SOCJOEKONOMIKI są przygotowani zarówno pod względem merytorycznym jak i nabytych umiejętności i kwalifikacji do kariery w wielu obszarach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach funkcyjnych.