Instytut Historii UAM tworzą kompetentni, kreatywni i pełni pasji wykładowcy, którym bliskie są ideały naszego Uniwersytetu – „patrząc w przyszłość nie zapominamy o tradycji”. W tym gronie stworzyliśmy nowoczesny program studiów umiejętnie łączący przeszłość ze współczesnością, którego celem jest kształcenie nowych elit społecznych, gospodarczych, politycznych kraju. Jesteśmy przekonani, że nasz Instytut poprzez swoją wolność i otwartość, stworzył unikalne środowisko intelektualne, odpowiednio przystosowane do współczesnych warunków rynku pracy i zaproponowanie edukacji odpowiadającej tym oczekiwaniom. Dołączając do naszej akademickiej społeczności i studiując na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu masz szansę na spełnienie swoich marzeń i aspiracji zawodowych oraz zdobycie nowych kolegów, przyjaciół i współpracowników. czytaj dalej…

SOCJOEKONOMIKA stanowi propozycję studiów I stopnia (licencjackich), które prowadzone są w trybie stacjonarnym w wymiarze 3 lat; zajęcia odbywają się w budynku Collegium Historicum na kampusie Morasko, (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89D), w otoczeniu nowym i niezwykle przyjaznym studiowaniu.

Od wielu dekad Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest liderem wśród krajowych ośrodków studiów historycznych i dalej dąży do utrzymania tej pozycji poprzez nowoczesny program studiów, który jest umiejętnym połączeniem przeszłości ze współczesnością. Historia jest uniwersalną przestrzenią, która może pomieścić różne punktu odniesienia i, zgodnie z jedną z naszych uniwersyteckich zasad, iż „patrząc w przyszłość nie zapominamy o tradycji” proponujemy studia interdyscyplinarne – SOCJOEKONOMIKA, gdzie korzystając z historycznej perspektywy umożliwiamy naszym studentom studia odwołujące się do doświadczeń innych dyscyplin i ich wyników badań. Odwołania do antropologii, języków klasycznych, prawa, filozofii, nauk politycznych i ekonomicznych, religioznawstwa i socjologii, pozwalają kształcić nam współczesne elity społeczne, gospodarcze i polityczne, i kształtować kulturowy i cywilizacyjny obraz kraju. Jesteśmy przekonani, że nasz Uniwersytet poprzez swoją wolność i otwartość, stworzył unikalne środowisko intelektualne, które umożliwia przedstawienie najlepszych i najbardziej innowacyjnych propozycji edukacyjnych. Dołącz zatem do naszej akademickiej społeczności i studiując u nas przygotuj się na spełnianie swoich marzeń i aspiracji zawodowych. To miejsce, gdzie będziesz słyszany i wspierany, a Twoje pomysły i pytania znajdą odpowiedź, ale także otrzymasz szansę na nowe przyjaźnie, nowych kolegów i współpracowników.

Aktualne procesy społeczne i ekonomiczne wymagają umiejętnego połączenia wiedzy z różnych obszarów nauk humanistycznych i społecznych oraz określonych predyspozycji analitycznych. Unikatowa specjalność jaką jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza SOCJOEKONOMIKA, łączy te powyższe oczekiwania, proponując nową wartość w edukacji akademickiej dla kandydatów mających zainteresowania z pogranicza tych nauk oraz dostrzegających swoją przyszłość w biznesie, administracji czy w rozwijaniu własnej przedsiębiorczości.

To propozycja studiów dla młodych ludzi, zainteresowanych człowiekiem jako podmiotem badań i rozważań; osób, które preferują naukowe metody poznania społeczeństw i rzeczywistości im towarzyszącej, zarówno w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym; kandydatów bez obaw wobec podstaw statystyki i modeli ekonometrycznych oraz radzą sobie z liczbami i analizami, i są zainteresowane szeroko pojętym biznesem. Nasi kandydaci mają świadomość, że ważne jest nie tylko to co tu i teraz, ale także chcą poznać sens teraźniejszości w kontekście przeszłości i przeszłość w odniesieniu do teraźniejszości, ponieważ współczesne otoczenie, w tym rynek pracy, podlega nieustającym zmianom, co stwarza konieczność stałej adaptacji procesu edukacyjnego w celu zapewnienie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.

SOCJOEKONOMIKA ma charakter studiów interdyscyplinarnych, dostosowanych do obowiązującego obecnie systemu bolońskiego. W zakres studiów wchodzą cztery bloki przedmiotów tworzące spójny program nauczania o gospodarce i społeczeństwie z elementami socjologii, ekonomii, prawa i historii. Propozycja zgłoszonych tematów zajęć odwołuje się do wspólnych źródeł tych dyscyplin naukowych i na tej szerokiej bazie teoretycznej pozwala nabywać wszechstronną wiedzę, kształtować określone umiejętności, i nabywać kompetencje do ich wykorzystywania.

Studenci nabierają umiejętności projektowania badań, poprzez definiowanie istotnych zagadnień do zrozumienia badanych tematów; doboru odpowiednich metod badawczych. Doskonalą swoje umiejętności jakościowej i ilościowej analizy wyników; zyskują zdolność do opracowywania case study i wyciągania praktycznych wniosków, które w formie m.in. rekomendacji mogą być pomocne przy rozwiązywaniu różnych problemów i/lub opracowywaniu konkretnych strategii społecznych i gospodarczych.

Absolwenci naszej specjalności mogą kontynuować swoje studia na kontynuacji dotychczasowej specjalności realizowanej na II stopniu studiów magisterskich. Są one rozwinięciem tego programu rozszerzonym o aspekty finansów publicznych, polityki społecznej czy strategii marketingowych. Powinni znaleźć pracę w obszarze badań i analiz, czyli mają otwarte ścieżki do zatrudnienia i awansu w: agencjach analityczno-badawczych, w działach badań firm usługowych i produkcyjnych, ale także pracować dla firm rekrutacyjnych; dostrzegamy także możliwość pracy z instytucjach samorządowych i państwowych oraz organizacjach pozarządowych.

Absolwenci mają także możliwość rozpoczęcia studiów w zakresie: ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi, studiów prawno-ekonomicznych, prawa w biznesie lub uzupełnić swoje wykształcenie poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych.