KONTAKT

tel.: 609-147- 946
e-mail: k.derejski@wp.pl

EDUKACJA

2016 – magister ekonomii: Polityka antykryzysowa we Francji w latach 2009-2010 – promotor dr hab. Izabela Bludnik, prof. nadzw. UEP
2013-2016 – studia magisterskie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność: ekonomia globalna i menedżerska
2011-2013 – studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2008-2012 – studia licencjackie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, specjalność: publicystyka ekonomiczna i public relations
2011 – magister historii: Aspekty ekonomiczne i społeczne wystąpień kontrrewolucyjnych w Bretanii i w Wandei w latach 1793-1795 – promotor prof. dr hab. Maciej Serwański
2005-2011 – studia magisterskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny – kierunek historia, specjalność: socjoekonomika

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Historia gospodarcza Francji
Historia myśli ekonomicznej
Historia pieniądza
Kliometria
Rewitalizacja
NAJNOWSZE BADANIA
Deprecjacja pieniądza papierowego w czasach rewolucji francuskiej
STYPENDIA
2009-2010 – Erasmus: L’université Paris-Diderot (Paris VII)
PUBLIKACJE

 • 2014:
  • Krzysztof Derejski, Jacek Kubera (2014): Wstęp [w:] Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. [red./ed.], „Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014, s. 7-9.
 • 2012:
  • Krzysztof Derejski, Jacek Kubera (2012): Miasto jako przedmiot badań wykraczających poza dyscyplinarne podziały [w:] Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. [red./ed.], „Deklinacja odnowy miast. Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012, s. 9-17.
  • Krzysztof Derejski (2012): Próby rewitalizacji Księżego Młyna w Łodzi [w:] Derejski K., Kubera J., Lisiecki S., Macyra R. [red./ed.], „Deklinacja odnowy miast Z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce” Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2012, s. 197-207.

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE

 • 01/2013 Poznań: Studia nad dziejami pieniądza i banków na ziemiach polskich – spotkanie 3. Pieniądz i banki na Pomorzu; referat: Kwestie finansowe w relacjach francusko-polskich w Gdańsku XVII i XVIII wieku. Stan i perspektywy badań.
 • 03/2011 Łódź: IV Łódzka Wiosna Młodych Historyków; referat: Kontrrewolucyjna propaganda w Wandei w czasie rewolucji francuskiej.
 • 09/2010 Poznań: XVI Międzynarodowa Konferencja Poznań-Strasbourg, Jeux et sports de la Renaissance à nos jours; referat: La propagande comme instrument de jeu politique – l’example de la conféderation de Bar et l’insurrection en Vendée.