DANE NAUKOWE/PROFESSIONAL APPOINTMENTS

stopień naukowy/degree: doktor
stanowisko/position: adiunkt w Zakładzie Historii Gospodarczej UAM

KONTAKT/CONTACT
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznań
Zakład Historii Gospodarczej/Department of Economics History
61-614 Poznań ul. Umultowska 89D; pokój/room – 3.140
tel./phone: (+48) 61 829 1526
e-mail: j.milosz@amu.edu.pl

jm

GODZINY DYŻURÓW/VISITING HOURS
[pokój/room – 3.140]
wtorek/Tuesday: 10:00-11:00
piątek/Wednesday: 15:00-17:00 [w okresie przerwy wakacyjnej kontakt pod adresem e-mailowym/in leave time by e-mail contact]
urlop/leave: 01.08.-02.09.2016

EDUKACJA/EDUCATION
1994 – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii/PhD in History: Rada Narodowa miasta Poznaniu 1945-1973, organizacja, kompetencję, działalność – promotor/PhD advisor: prof. dr hab. Edmund Makowski
1988 – magister historii/Master in History: Rada Narodowa dla zaboru pruskiego 1908-1922, organizacja, kompetencje, działalność – promotor/Master advisor: doc. dr Irena Radke
1983-1988 – studia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny – kierunek historia/study in Adam Mickiewicz University in Poznań

ZATRUDNIENIE/EMPLOYMENT
2003-2008 – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu/ Institute of National Remembrace Branche Offices in Poznań
1998-2003 – Archiwum Zakładowe Jeronimo Martins Dystrybution Sp. z OO Poznań
1987 – 1998 – Archiwum Państwowe w Poznaniu/ State Archive in Poznań
1987 – Archiwum Zakładowe Sądu Okręgowego w Poznaniu
2008-obecnie/present – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE/INTEREST
Samorząd terytoeialny/ Local government
Gospodarka komunalna/ Local government economic
System gospodarczy PRL
Krajowe i międynarodowe organizacje społeczne i gospodarcze
Kancelaria współczesna – zarządzanie obiegiem informacji i dokumentacji

NAJNOWSZE BADANIA/RECENT RESEARCH
Przestępczość gospodarcza/Economic crime

DYDAKTYKA/TEACHING
Krajowe i międzynarodowe organizacje i instytucje społeczno-gospodarcze
Samorząd terytorialny w dokumentach
Samorząd terytorialny
Samorząd gospodarczy i zawodowy
Monitoring życia publicznego
Zarządzanie dokumentacją współczesną
Kancelaria współczesna

PUBLIKACJE/PUBLISHED
[wybór/choice]

 • 2015:
  • Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. ziemiach zachodnich, [w:] kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenie polskich kresów, pod red. T. Głowińskiego, Wrocław 2015.
 • 2014:
  • Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL, [w:] „Mkną po szynach…” Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, pod red. T. Głowiński, R. Klementowski, Wrocław 2014.
 • 2012:
  • Local government and local labor economics in Pila in the late 20th centry and beginning of the 21 st centry, [w:] Studia Historiae Oeconomice, t. 30, Poznań 2012.
  • Lasy prywatne a państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL, [w:] Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej, t. 11, Gołuchów 2012.
 • 2011:
  • Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1986, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2011.
 • 2010:
  • Świadkowie Jehowy w dobie gierkowskiego otwarcia, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2010.
  • Twarze zielonogórskiej bezpieki, katalog wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu Oddział w Poznaniu, pod red Waldemara Handke, Jana Miłosz, Przemysława Zwiernika, Poznań 2010.
 • 2009:
 • Już nie szpiedzy, jeszcze nielegalni – świadkowie Jehowy w oczach wielkopolskiej SB w latach 1956–1970, [w:] Władze
   wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956–1970, pod red. Konrada Białeckiego, Poznań 2009.
 • Świadkowie Jehowy w PRL – uznani, zwalczani, tolerowani, [w:] O wielowymiarowości badań religioznawczych. Człowiek i społeczeństwo t. XXIX, pod red. Z. Drozdowicza, Poznań 2009.
 • 2008:
  • Śladami zbrodni – Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie. 1945 – 1956. Wydawnictwo IPN, Poznań 2008.
  • Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956, pod red. K. Białecki. Instytut Pamięci Narodowej, Poznań 2008.
 • 2007:
  • Milenium kontra Tysiąclecie 1966 – w serii „Konferencje IPN” Poznań 2007 – redakcja tomu.
  • Atlas podziemia niepodległościowego w Polsce. Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Wnuka, Lublin – Warszawa 2007 – notki dotyczące oddziałów i organizacji w południowej Wielkopolsce.
  • Założenia i realizacja Wielkiej Nowenny na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej – [w:] Milenium kontra Tysiąclecie 1966, Poznań 2007.
  • Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu” w świetle zachowanych materiałów UB – [w:] Poznański Czerwiec 1956 – uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Poznań 2007.
 • 2006:
  • Marzec 1968 w Wielkopolsce. Materiały pomocnicze IPN nr 8. Praca zbiorowa pod red. K. Białeckiego, S. Jankowiaka, F. Leśniaka, J. Miłosza, A. Skupień, Poznań 2006.
  • Przebieg Marca ’68 w Poznaniu, [w]: Marzec 1968 w Wielkopolsce – Materiały pomocnicze IPN nr 8, Poznań 2006.
  • Kadra SB w województwach poznańskim, szczecińskim, zielonogórskim, [w] Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza. tom II, Warszawa 2006 –– redaktor części.
  • Tworzenie się struktur aparatu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego, [w]: Złotów nasz i wasz – materiały z seminarium 31 stycznia 2006 r., Złotów 2006.
 • 2005:
  • Likwidacja CARITAS w Wielkopolsce. w: Kościół wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1950 w Polsce północno – zachodniej, Poznań 2005.
  • Przebieg Marca, 68 w Poznaniu. w: Marzec 1968 r. w Wielkopolsce, Poznań 2005.
 • 2004:
  • Świadkowie Jehowy w Wielkopolsce w oczach Służby Bezpieczeństwa 1962 – 1970, [w:] „Biuletyn IPN”, nr 3/2004.
  • Stan zachowania źródeł dotyczących stanu wojennego na Pomorzu Zachodnim w archiwach IPN – w: „Stan wojenny w skali kraju i regionu. Informacje źródłowe i refleksje” Szczecin 2004.
  • Aparat bezpieczeństwa a Kościół katolicki w Polsce. Wybór źródeł, Katowice 2004, kilka dokumentów.

WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE/CONFERENCE PRESENTATIONS

 • 05/2016 Sobótka: Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich na przestrzeni wieków; referat: Wielkopolska i Kujawy – zagłębie solne XIX i XX wieku – uzdrowiska i kopalnie.
 • 04/2016 Poznań: Wielka Nowenna i obchody Millennium Chrztu Polski w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej; referat: Przebieg Wielkiej Nowenny w archidiecezji gnieźnieńskiej.
 • 04/2016 Poznań: Studia nad przestępczością gospodarczą na ziemiach polskich – spotkanie 1. Polska Ludowa: przestępczość gospodarcza w warunkach systemu nakazowo-rozdzielczego; referat: Czarny rynek – przestępczość na własny użytek.
 • 06/2015 Przemyśl – Arłamów: PRL na pochylni 1975 – 1980; referat: Dekonstrukcja mitu – obywatel versus władza 1975 – 1980 [współautor prof. dr hab. Roman Macyra].
 • 05/2015 – Stronie Śląskie: Kresy Wschodnie – Kresy Zachodnie. Gospodarcze i społeczne znaczenia polskich kresów”; referat: Użyteczność administracji publicznej i samorządowej na tzw. Ziemiach Zachodnich.
 • 01/2015 – Poznań: KW PZPR w Poznaniu. Struktura, kadry, działanie; referat: „Taka jest prawda i innej prawdy nie ma” – KW PZPR w Poznaniu wobec Marca 1968.
 • 05/2014 – Stary Gierałtów: Transport i komunikacja na ziemiach polskich na przestrzeni wieków; referat: Koleje samorządowe w Wielkopolsce i ich upaństwowienie w początkach PRL.
 • 05/2013 – Stary Gierałtów: Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki; referat: Występowanie chorób zakaźnych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1953 w świetle dokumentów Archiwum Państwowego w Poznaniu [współautor dr Lucyna Błażejczyk-Majka].
 • 10/2011 – Gołuchów: Las i historia; referat: Lasy prywatne a lasy państwowe – nacjonalizacja lasów w PRL.
 • 06/2011 – Międzyzdroje: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska – Unia Europejska – Świat – VIII Zjazd Katedr Ekonomii; referat: Turystyka i wypoczynek jako czynniki wspomagające gospodarkę lokalną na przykładzie regionu północnej Wielkopolski.
 • 10/2010 – Poznań. Konferencja naukowa „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1980–1989”. Wygłoszony referat: Świadkowie Jehowy w latach osiemdziesiątych XX wieku jako obiekt zainteresowania władz.
 • 06/2010 – Międzyzdroje: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska – Unia Europejska – Świat – VII Zjazd Katedr Ekonomii; referat: Wpływ samorządu terytorialnego na aktywizację gospodarczą społeczności lokalnej na przykładzie miasta Piły i gmin północnej Wielkopolski na przełomie XX i XXI wieku
 • 09/2009 – Poznań: Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1970–1980; referat: Świadkowie Jehowy w dobie gierkowskiego otwarcia.
 • 06/2009 – Międzyzdroje: Ekonomiczne wyzwania XXI wieku: Polska –Unia Europejska – Świat – VI Zjazd Katedr Ekonomii; referat: Samorząd terytorialny i jego wpływ na gospodarkę regionu w dobie transformacji na przykładzie miasta Poznania i gmin sąsiednich.
 • 11/2008 – Poznań: Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1956 – 1970”; referat: Już nie szpiedzy, jeszcze nielegalni – świadkowie Jehowy w oczach wielkopolskiej SB w latach 1956 – 1970.
 • 09/2008 – Poznań: Międzynarodowy Kongres Religioznawczy; referat: Świadkowie Jehowy w PRL – tolerowani, prześladowani, nielegalni.
 • 11/2007 – Poznań: Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945 – 1956; referat: Prześladowania Świadków Jehowy na terenie województwa poznańskiego w okresie stalinowskim.
 • 12/2006 – Poznań: Utrwalanie władzy ludowej w Wielkopolsce 1945 – 1956; referat: Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Złotowie.
 • 06/2006. – Poznań: Poznański Czerwiec 1956 – uwarunkowania – przebieg – konsekwencje; referat: Przebieg śledztwa prowadzonego przed „procesem dziesięciu” w świetle zachowanych materiałów UB.
 • 04/2006. – Gniezno – Poznań: Milenium kontra Tysiąclecie 1966; referat: Założenia i realizacja Wielkiej Nowenny na przykładzie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej.
 • 01/2006 – Złotów: Kształtowanie się społeczności lokalnej Złotowa w pierwszych latach powojennych; referat: Tworzenie się struktur aparatu bezpieczeństwa na terenie powiatu złotowskiego.