Katarzyna Malko
Rok zakończenia studiów: 2011

Moim zdaniem zwiększanie ilości zajęć z historii na tym kierunku zupełnie mija się z celem. Zajęć z socjologii i ekonomii jest i tak o wiele za mało, żeby można było później podjąć pracę w innym miejscu niż archiwum, czy muzeum. Według mnie to właśnie ilość zajęć z tych dziedzin powinny zostać, i to w dużym stopniu, zwiększone, a z historii okrojone, ponieważ w pierwotnym zamyśle (który został mi przedstawiony, jak zaczynałam studia) miał to być kierunek nastawiony na specjalizację, a nie czysto historyczny.

Informacje kontaktowe: kmalko@wp.pl