Izabela Rutkowska
Rok zakończenia studiów: 2010

Socjoekonomika to dla mnie przede wszystkim interdyscyplinarność. Wiem, to słowo pojawia się na każdej ulotce i powtarzane jest przez wszystkich wykładowców, ale z własnego doświadczenia muszę przyznać, że jest prawdziwe. Nie byłabym obecnie w tym miejscu, w którym jestem teraz, gdyby nie wybuchowa mieszanka przedmiotów z wielu dziedzin, jaką znajdziemy w programie nauczania. Myślę, że to nasz największy atut – dodając oczywiście własną kreatywność i zaangażowanie, możemy być naprawdę dobrymi specjalistami – mamy szersze spojrzenie na kwestie gospodarczo-ekonomiczne, znamy zaplecze historyczne, wiemy jak działa nasze społeczeństwo oraz potrafimy analizować i szukać przyczyn.

Nie mówię, że te studia są gwarantem świetnej pracy, bo przecież nie tak miał być ich cel. Dlatego tak ważne jest zdobywanie doświadczenia zawodowego już podczas studiów, żeby wiedzieć, w jakim kierunku rozwijać swoje zainteresowania i wyczuć, w jakiej – z wielu przecież omawianych – dziedzin czujemy się najlepiej. Ja obecnie pracuję w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i nie czuję się gorsza przez to, że jestem po Historicum. Co więcej, w swojej pracy często sięgam po Schumpetera czy Fukuyamę.

Informacje kontaktowe: iza.rutkowska@wp.pl