Dariusz Matysek
Rok zakończenia studiów: 2012

Studia podjęte na kierunku socjoekonomika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z całą pewnością nie okazały się czasem straconym. Program nauczania, choć często modyfikowany, miał na celu lepsze przystosowanie potencjalnych absolwentów do wymogów rynku pracy. Z perspektywy czasu uważam, że rola ta została spełniona. Zagadnienia związane choćby z podstawami prawa cywilnego, prawa pracy, finansów okazały się przydatne przy zdobywaniu pierwszych doświadczeń zawodowych. A jeśli już o doświadczeniach mowa warto nadmienić, że dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu kadry Zakładu Historii Gospodarczej, studenci mogli podjąć staże i praktyki zarówno w przedsiębiorstwach jak i jednostkach samorządu terytorialnego. W wielu przypadkach zakończone staże okazały się wstępem do płatnego zatrudnienia.

Niezależnie od wybranego wydziału, kierunku, programu nauczania w „studiowaniu” liczy się chęć samorozwoju i „robienia czegoś więcej”. Socjoekonomika daje możliwości, ale pracy nie wykona za Ciebie. Jeżeli nastawienie potencjalnego studenta opiera się na chęci uzyskania tytułu magistra i świadomości, że tak owego rynek pracy przyjmie z otwartymi ramionami to niestety może okazać się, że rzeczywistość jest brutalna. I to niezależnie od wybranego kierunku nauczania.

Innym ciekawym aspektem jest zaangażowanie pracowników Zakładu Historii Gospodarczej do kontaktu ze studentami. Jeszcze w trakcie studiów zapoczątkowaliśmy organizacje Dni Socjoekonomiki (corocznego święta, kadry, absolwentów i studentów kierunku), wyjazdy naukowe oraz całe mnóstwo wydarzeń, w których integracja, poczucie przynależności oraz niekonwencjonalna nauka(!!) odgrywały znaczącą rolę.

Dużym plusem ukończenia tego kierunku jest fakt, że nawet jako absolwenci – nadal utrzymujemy z sobą relację towarzyskie i w wielu przypadkach zawodowe.

Ponadto wspieramy aktualnych studentów nabywanym doświadczeniem zawodowym oraz możliwościami ich rozwoju zawodowego.

Życzę pomyślności,
Dariusz Matysek