Należeć do społeczności akademickiej absolwentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, to nowy trend na polskich uczelniach, który nawiązuje do idei spotkań absolwentów rozwijanej na renomowanych uniwersytetach. Przynależeć do społeczności akademickiej, która podziela powinowactwo do wspólnych wartości, potrzebę głębokich rozmów i rozkosz rozwiązywania nowych wyzwań i problemów oraz dzielenia się swoim zawodowym doświadczeniem i być inspiracją dla nowych pomysłów i rozwijania swojej kreatywności, to idea przyświecająca stowarzyszeniom absolwentów uczelni wyższych. Przyciąga ona absolwentów niezależnie od kierunku ukończonych studiów, czy to humanistycznych, społecznych, przyrodniczych czy ścisłych. Te uniwersalne przesłanie towarzyszyło także nam, kiedy zaproponowaliśmy powołanie SALONU ABSOLWENTÓW SOCJOEKONOMIKI.

czytaj dalej...

W rozmowach naszych studentów dotyczących przeszłej pracy i związanych z nią możliwości rozwoju zawodowego często zbyt późno pojawia się refleksja nad tym, w jakim stopniu studia przygotowują do pracy. Odwołanie się do doświadczeń naszych absolwentów może pomóc w tym, ale zarazem pozwala wcześniej zorientować się nad korzyściami ze studiów na naszych specjalnościach. Absolwenci są niezwykłym dobrem każdej uczelni, a ich sukcesy zawodowe i zajmowana pozycja w życiu publicznym stanowią najlepszą rekomendację zarówno dla uniwersytetu, którego są absolwentami jak i dla nich, ponieważ fakt ukończenia tejże uczelni przypisuje ich do dużej akademickiej wspólnoty. Nasze studia są nową propozycją i mimo wieloletniego już doświadczenia w tym zakresie nadal ich percepcja jest dla nas niezadowalająca. Przekonani o głębokim znaczeniu nauk humanistycznych dla naszego rozwoju i ogromnych korzyściach zawodowych z ich studiowania, lecz nie zapominamy także o konieczności zapewnienia bieżących potrzeb. W tym celu niezbędne jest uzyskanie w tym zakresie stosownej wiedzy, łączącej zainteresowania humanistyczne naszych studentów, z możliwością zdobycia odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Uczymy jednak czegoś więcej niż na typowych studiach humanistycznych i uważamy, że najlepszą tego rekomendacją są nasi Absolwenci. To ich wypowiedzi, a raczej wspomnienia ze studiów na naszych specjalizacjach – SOCJOEKONOMICE I STUDIACH HISTORYCZNO-EKONOMICZNYCH – są wyrazem ich opinii, które powinny Państwa zainteresować, a dla nas inspiracją do doskonalenia naszych edukacyjnych projektów.

Jeśli studiowałeś „SOCJOEKONOMIKĘ” lub na specjalności „HISTORYCZNO-EKONOMICZNEJ”, to zapraszamy do SALONU ABSOLWENTÓW SOCJOEKONOMIKI: Idea naszego SALONU nie tylko nawiązuje do głównych celów tego ruchu, ale wykluła się także z nieustającej potrzeby doskonalenia celów naszego kształcenia i korespondujących z tym umiejętności i kwalifikacji. To stałe poszukiwania równowagi między naukami humanistycznymi i obecnie preferowanymi naukami ścisłymi i przyrodniczymi, był dla nas inspiracją do powołania tych specjalności studiów. Zaś dostęp do Państwa doświadczeń, i to zarówno z okresu studiów jak i z obecnej aktywności zawodowej, ma dla nas duże znaczenie. Ale SALON, to także – takie są również nasze intencje – przestrzeń, gdzie każdy z Was:

ma możliwość wspomnień
ma możliwość na potrzymanie znajomości
ma możliwość podzielenia się swoimi osiągnięciami/sukcesami
podtrzymywać znajomości i rozkoszować się wspólnotą podzielanych wartości
może, ale i chce być aktywnym członkiem naszej akademickiej i zakładowej

kontakt: majkal@amu.edu.pl