„Pieniądz i banki w Małopolsce”

W dniach 20-21 listopada 2014r. odbyła się w Krakowie IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądz i banki w Małopolsce”. Została ona zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zakład Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: prof. dr hab. Marek Belka (prezes NBP), Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego), Adam Jarubas (Marszałek Województwa Świętokrzystkiego) oraz prof. dr hab. Bronisław Marciniak (JM Rektor UAM).

Konferencja stała się okazją do czwartego już spotkania i wymiany doświadczeń środowisk numizmatyków, historyków, ekonomistów oraz wszystkich zainteresowanych historią gospodarczą na ziemiach polskich. Szeroki zakres tematyczny i chronologiczny wystąpień pozwolił na rozwijanie ciekawych, interdyscyplinarnych dyskusji. Efektem konferencji będzie publikacja „Pieniądz i banki w Małopolsce” wydana w cyklu „Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”.W dniach 20-21 listopada 2014r. odbyła się w Krakowie IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pieniądz i banki w Małopolsce”. Została ona zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe w Krakowie, Zakład Historii Gospodarczej Instytutu Historii UAM oraz Archiwum Państwowe w Poznaniu. Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: prof. dr hab. Marek Belka (prezes NBP), Marek Sowa (Marszałek Województwa Małopolskiego), Adam Jarubas (Marszałek Województwa Świętokrzystkiego) oraz prof. dr hab. Bronisław Marciniak (JM Rektor UAM).

Konferencja stała się okazją do czwartego już spotkania i wymiany doświadczeń środowisk numizmatyków, historyków, ekonomistów oraz wszystkich zainteresowanych historią gospodarczą na ziemiach polskich. Szeroki zakres tematyczny i chronologiczny wystąpień pozwolił na rozwijanie ciekawych, interdyscyplinarnych dyskusji. Efektem konferencji będzie publikacja „Pieniądz i banki w Małopolsce” wydana w cyklu „Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”.